اطلاعیه دفتر وزارت خارجه چین در گوانگژو در خصوص صدور دعوت نامه بازگشت (PU-TE) برای اتباع خارجی جهت بازگشت به چین

در تاریخ ۲۸ اکتبر  ۲۰۲۰ ، دفتر وزارت امور خارجه چین در گوانگژو در حساب رسمی خود اعلام کرد که از ۲۰ اکتبر ،  ۷۰۱۱ درخواست متقاضیان خارجی را برای بازگشت به چین تأیید کرده است که شامل ۱۱۴۴ شرکت و مدرسه می شود. تاکنون ۶۵۲۹ نفر از ۸۱ کشور از این افراد توانسته اند دعوت نامه خود را دریافت کنند که شامل معلمان خارجی ، مدیران بازرگانی ، پرسنل مهندسی و فنی ، دانشگاهیان ، مدیران ، بازیکنان ، سرآشپزها و همه اعضای خانواده آنها می شود.