شهر شانگهای به عنوان بزرگترین و پرجمعیت ترین شهرهای چین در نظر گرفته می شود چرا که جمعیتی معادل با ۲۴ میلیون نفر را طبق آمارهای بدست آمده از سال ۲۰۱۷ به خود اختصاص داده است. شهر شانگهای با استان های جیانگ سو و ژجیانگ در شمال، جنوب و غرب هم مرز است.

دانشگاه شانگهای(University of Shanghai)

که در مرکز چین واقع شده، به عنوان میراث برجسته و پیشگام، در یک شهر پیشرو جهانی قرار دارد. دانشگاه شانگهای یکی از اعضای پروژه ملی “۲۱۱” و یک دانشگاه جامع تحقیقاتی می باشد. این دانشگاه به منظور پرورش افراد با استعداد با پیشرفت همه جانبه، نگرش جهانی و هوشیاری سازنده، شاهد پیشرفت های پی در پی و اهداف بلند مدت بوده است. دانشگاه شانگهای به دلیل مبادلات و همکاری های بین المللی خود، از شهرت بسیاری برخوردار است.

دانشگاه شانگهای چین محیطی زیبا ،با امکانات و تجهیزات مناسب و مهمتر از همه دانشکده های درجه اول ، ارائه خوب مطالب، شرایط و محیط زندگی مناسب برای دانشجویان فراهم نموده است.

این دانشگاه در حال حاضر ۱۴۹۸۷ دانشجوی فارغ التحصیلی، ۲۰۶۵۲ دانشجوی کارشناسی و ۴۳۶۱ دانشجوی خارجی دارد. دانش آموزانی که از SHU فارغ التحصیل شده اند با نرخ بالای جذب بازار کار شده اند و توسط کارفرمایان و شرکت های   مختلف به طور گسترده ای مورد استقبال قرار گرفته اند، که نشان می دهد که میزان اشتغال ۹۹/۶۳ درصد در سال ۲۰۱۷ است.

هم اکنون بیش از ۳،۰۰۰ دانشجوی بین المللی در حال تحصیل در دانشگاه شانگهای چین هستند.

*رنکینگ دانشگاه شانگهای چین

-دارای رتبه جهانی QS 412

-رتبه ۱۶ در سطح دانشگاه های سرزمین چین

-رتبه ۳۳ در بین دانشگاه های بریتانیا

                                                                                                                                                                                                                                                        

رشته های اصلی در مقاطع کارشناسی, کارشناسی ارشد و دکتری

Bachelor, Master, PHD

 • (اقتصاد)Economics
 • (فلسفه)philosophy
 • (حقوق)Law
 • (ادبیات)Literature
 • (تاریخ) History
 • (علوم) Science
 • (مهندسی)Engineering
 • (هنر و طراحی)Arts and Design
 • (مطالعات مدیریت)Management Studies
 • (پزشکی)Medicine
 • (علوم کشاورزی)Agricultural Science

رشته های ارائه شده در زبان انگلیسی

 •   Economics
 •   Law
 •   Literature
 •   History
 •   Science
 • Engineering
 • Management
 •   Politics
 •   Sociology
 •   Art

دانشکده ها و دپارتمان ها

۱.  Shanghai Academy of Fine Arts

2.  Shanghai Film Academy

3.  School of Digital Arts

4.  School of Music

5.  Shanghai Vancouver Film School

6.  School of Foreign Languages

7.  Law School

8.  School of Sociology and Political Science

9.  Division of Social Sciences

10.  School of Marxism

11.  School of Journalism and Communication

12.  School of Management

13.  School of Economics

14.  Department of Library, Information and Archives

15.  School of Computer Engineering and Science

16.  School of Mechatronic Engineering and Automation

17.  School of Communication and Information Engineering

18.  School of Environmental and Chemical Engineering

19.  School of Materials Science and Engineering

20.  Department of Civil Engineering

21.  School of Mechanics and Engineering Science

22.  College of Sciences

23.  School of Life Sciences

24.  Residential College

25.  Physical Education College

26.  College of Continuing Education

27.  College of International Education