دانشگاه علم و صنعت هاژونگ چین زیر نظر وزارت آموزش و پرورش چین وبه عنوان یک دانشگاه کلیدی در چین معرفی می گردد. آزمایشگاه ملی ووهان OPTO الکترونیک (WNLO) دراین دانشگاه ، یکی از پنج آزمایشگاه ملی در چین محسوب می شود.

این دانشگاه یکی از ۱۰ دانشگاه برتر چین محسوب میشود .که در بین دیگر دانشگاهای چین سریع ترین پیشرفت را تا کنون داشته است. HUST به عنوان “دانشگاه در جنگل” شناخته شده است ، بدلیل اینکه ۴۷۰ هکتار از محوطه ان سبز است.  HUST با تمرکز بر روی ترکیب یادگیری و پژوهش با تولید و توجه به نوآوری در فن آوری و ارتقاء به عنوان وظیفه خود، یک گروه از شرکت علم و فن آوری های پیشرفته ایجاد کرده است. در این دانشگاه در دوره های ۱۲ حوزه گسترده دانشگاهی از جمله: اقتصاد ؛ تحصیلات فلسفه ؛ قانون ؛ تاریخ ؛ ادبیات ؛ کشاورزی ؛ مهندسی ؛مدیریت ؛ دارو  و هنر.

دانشگاه هواژونگ متعهد به انجام این شعار میباشد : ” خلق نوآوری  و جستجوی حقیقت ” و برای تحقق و دستیابی به این شعار با کوشش و انگیزه مثال زدنی به دنبال کشف و شکوفایی استعداد دانشجویان میباشد. این مجموعه دارای ۴۷۰ هکتار زمین حفاظت شده به همراه طبیعتی وصف نشدنی است همچنین دارای کمپ هایی اختصاصی برای زندگی دانشجویان نیز میباشد.

کتابخانه دانشگاه علم و صنعت هاژونگ چین

چهار کتابخانه در HUST وجود دارد: کتابخانه قدیمی، کتابخانه شاو ، کتابخانه پزشکی و کتابخانه معماری.

کتابخانه های قدیمی و کتابخانه شاو در مرکز محوطه اصلی واقع شده است. کتابخانه قدیمی در ۱۹۵۰دهه طراحی شده است. کتابخانه شاو در دهه ۱۹۹۰ ساخته شده است. دارای بیش از ۳۰ اتاق مطالعه است.

همچنین یک مرکز چند رسانه ای و یک شاخه اصلی مرکز کامپیوتر و شبکه در آن وجود دارد. کتابخانه پزشکی در پردیس پزشکیTongji  درHankou واقع شده است. کتابخانه معماری در سمت شرق از پردیس اصلی با یک مجموعه حدود ۳.۴۹ میلیون جلدکتاب میباشد.

 • گروه ادبیات چینی
 • گروه فلسفه
 • گروه علوم سیاسی
 • گروه جامعه شناسی
 • دانشکده اقتصاد
 • دانشکده آموزش و پرورش
 • دانشکده زبان های خارجی
 • دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی
 • دانشکده آموزش و پرورش بین المللی
 • دانشکده روزنامه نگاری و ارتباطات
 • دانشکده حقوق
 • دانشکده مدیریت
 • دانشکده مدیریت عمومی
 • گروه آموزشی پزشکی قانونی
 • گروه پرستاری
 • دانشکده پزشکی عمومی
 • دانشکده پزشکی بالینی
 • دانشکده داروسازی
 • دانشکده بهداشت

مهندسی در چین

در طی چند دهه اخیر چین به دومین اقتصاد بزرگ تبدیل شده است و نقش مهمی در اقتصاد جهانی دارد. دلیل اصلی این رشد سریع اقتصادی، سرمایه گذاری قابل توجه در بخش آموزش و پرورش به ویژه در آموزش و پرورش مهندسی است. آموزش تکنولوژی مهندسی در چین از سال ۱۹۴۹ به سرعت در حال پیشرفت است. امروزه چین تعداد زیادی مهندسین ماهر را در همه رشته ها آموزش داده است تا به عنوان کلید توسعه باقی بمانند.

گزارش وزارت آموزش و پرورش از جمهوری خلق چین نشان داد که ۱.۱۲۹ دانشکده و دانشگاه به طور منظم برای ارائه چهار دوره کارشناسی در رشته های مختلف ثبت نام شده است،در این دانشگاه ها تقریبا مهندسی در همه ی رشته ها آموزش داده می شود. امروزه چین  حدود ۶۰۰۰۰۰ مهندس را در هر سال آموزش می دهد. از زمان تأسیس جمهوری خلق چین مهندسان چینی منبع مناسبی از محصولات، خدمات و فن آودی های جدید را برای جهان فراهم کرده اند. تحقیقات نوآوری در عمل هدف مشترکی از تمامی موسسات آموزشی مهندسی است. چین در زمینه نوآوری ها و اشتیاق به پیشرفت، آموزش مهندسی را به عنوان قدرت های جامعه در نظر می گیرد.