دانشگاه نرمال پکن چین ، یک دانشگاه کلیدی تحت مدیریت وزارت آموزش و پرورش است ، دانشگاه نرمال پکن یک موسسه معروف آموزش عالی است که برای آموزش معلمان، علم آموزش و پرورش و یادگیری اساسی در هر دو زمینه هنر و علوم شناخته شده است. سلف دانشگاه، کالج نرمال دانشگاه امپریال پکن، در سال ۱۹۰۲ تأسیس شد. در سال ۱۹۰۸، نام مدرسه به کالج نرمال پیشرفته دانشگاه امپریالی تبدیل شد و مدرسه مستقل شد. در سال ۱۹۱۲ این نام دوباره مدرسه نرمال پیشرفته پکن تغییر یافت و بعدا در سال ۱۹۲۳ این نام دوباره به دانشگاه نرمال پکن ، اولین دانشگاه نرمال در تاریخ چینی تغییر یافت. به ترتیب، در سالهای ۱۹۳۱ و ۱۹۵۲ دانشگاه نرمال پکن و دانشگاه کاتولیک فوجن برای ایجاد دانشگاه نرمال پکن چین با هم ادغام شدند.

این دانشگاه ۵۸ رشته کارشناسی تخصصی، ۱۶۶ برنامه کارشناسی ارشد، ۱۱۱ برنامه دکتری، ۲۵ رشته پسا دکتری ارائه میدهد.
این دانشگاه دارای ۱ دانشکده تربیت بدنی، ۲۲ دانشکده و ۳۶ مؤسسه پژوهشی است. هرساله طرح های پژوهشی و تحقیقاتی گسترده ای را در راستای توانمند سازی و رشد تکنولوژیک چین انجام میدهد.
دانشگاه پکن دارای یک کتابخانه مجهز به مشخصات: ۴ میلیون جلد با ۱۴۰۰ گیگابایت کتاب الکترونیکی می باشد.

دانشگاه نرمال پکن چین از جمله دانشگاه های کلیدی ملی است که در زمان برنامه های هفتم و هشتم پنجاه ساله چین ساخته شده است، دانشگاه نرمال پکن به عنوان یکی از ده دانشگاه برتر کشور در این پروژه شناخته شده است. دانشگاه در طول برنامه ۹ ساله نخست، وارد پروژه “۲۱۱” شد. وزارت آموزش و شهرداری پکن، به مناسبت جشن سالگرد در سال ۲۰۰۲، به اهمیت همکاری در توسعه دانشگاه پکن اشاره کرد. کنگره نهم حزب کمونیست کشور چین در پکن دانشگاه نرمال پکن را به عنوان یکی از مؤسسات مورد حمایت خود برای تبدیل شدن به دانشگاه سطح جهانی طبقه بندی کرد. این دانشگاه در پروژه ۹۸۵ هم وارد شده است.

دانشکده ها و دپارتمان های دانشگاه نرمال پکن/ چین
۱. کتابخانه دانشگاه نرمال پکن
۲. دانشکده آموزش و پرورش
۳. مدرسه زبان و ادبیات چینی
۴. دانشکده حقوق
۵. دانشکده اقتصاد و مدیریت بازرگانی
۶. دانشکده زبان و فرهنگ خارجی
۷. دانشکده علوم زیستی
۸. دانشکده شیمی
۹. دانشکده منابع
۱۰. دانشکده جغرافیا
۱۱. گروه نجوم
۱۲. دانشکده ریاضیات
۱۳. مدرسه تاریخ
۱۴. دانشکده فلسفه
۱۵. گروه فیزیک
۱۶. دانشکده علوم سیستم
۱۷. دانشکده روانشناسی
۱۸. دانشکده توسعه اجتماعی و سیاست عمومی
۱۹. دانشکده هنر و رسانه های جمعی
۲۰. مدرسه محیط زیست
۲۱. دانشکده جامعه شناسی
۲۲. دانشکده تربیت بدنی
۲۳. دانشکده آمار
۲۴. دانشکده هوش مصنوعی

Schools and Departments
25. Faculty of Education
26. Faculty of Geographical Science
27. Faculty of Psychology
28. School of Philosophy
29. Business School
30. Law School
31. School of Marxism
32. China Academy of Social Management/School of Sociology
33. College of P.E. and Sports
34. School of Chinese Language and Literature
35. Chinese Language and Culture College
36. School of Foreign Languages and Literature
37. School of Journalism and Communication
38. School of History
39. School of Mathematical Sciences
40. Department of Physics
41. College of Chemistry
42. Department of Astronomy
43. School of Systems Science
44. School of Statistics
45. School of Environment
46. College of Life Sciences
47. School of Artificial Intelligence
48. College of Nuclear Science and Technology
49. School of Government
50. School of Social Development and Public Policy
51. School of Arts and Communication
52. School of Continuing Education and Teacher Training
53. The Belt and Road School
54. College of Education for the Future
55. School of Economics and Resource Management
56. College for Criminal Law Science
57. College of Water Sciences
58. Academy of Disaster Reduction and Emergency Management
59. College of Global Change and Earth System Science
60. Collaborative Innovation Centre of Assessment for Basic Education Quality
61. Beijing Institute of Culture Innovation and Communication
62. Institute of Chinese Information Processing
63. Beijing Culture Development Research Institute
64. Institute of New Materials
65. Research Institute of Teaching Materials