پیش از دانشگاه پزشکی چین ،دانشکده پزشکی نظامی ارتش سرخ چین دایر بود. سپس دانشکده بهداشت ارتش سرخ کارگران چین در سال ۱۹۳۱ در شهر رویجین استان جیانگشی تأسیس شد. در سال ۱۹۴۰ کمیته مرکزی حزب کمونیست چینی نام دانشکده را به دانشگاه پزشکی چین تغییر داد.
در سال ۱۹۴۶، دانشگاه با دستور ارتش به چین و به شهر Xinshan در حال حاضر شهر هگن، استان هیلونگجیانگ، منتقل شد. در نوامبر ۱۹۴۸ تمام شمال شرقی چین آزاد شد و به دانشگاه دستور داد که به Shenyang برود. در سال ۱۹۱۱/۱۹۱۲ این کالج پزشکی رسمی، کالج پزشکی Mukden شد.
آموزش پزشکی در چین به نسبت سایر کشورهای اروپایی ارزان تر است. مدارک پزشکی چین در دانشگاه های چین در سایر کالج ها پذیرفته و شناخته شده است. این مدارک اجازه می دهد که فارغ التحصیلانی که می خواهند تخصص های پزشکی را در هر دانشگاه دیگر در سراسر جهان دنبال کنند.