دانشگاه پنجاب   

 دانشگاه پنجاب در سال ۱۸۸۲ در لاهور ( پاکستان فعلی) تأسیس شد در سال ۱۹۴۷ بعد از تقسیم کشور هند به دو بخش و پیدایش کشور پاکستان، دانشگاه پنجاب به مدت ۱۰ سال بدون فضای آموزشی(Campus) مستقل ادامه به  کار داد و در حالیکه مرکز اداری دانشگاه در سولان مستقر بود،  بخش های آموزشی دانشگاه در شهر های هشیار پور،  جلندر ، دهلی و آمریتسر مشغول به تدریس شدند.

دانشگاه پنجاب در سال ۱۹۵۶ دوباره جابجا شده و به شهر چندیگر انتقال داده می شود. ساختمان های اصلی اداری و دانشگاهی در بخش ۱۴، واقع در کنار یک مرکز بهداشت، مجتمع ورزشی، خوابگاهها قرار گرفته است. این دانشگاه دارای ۱۵ دپارتمان برای تدریس و پژوهش در پردیس اصلی واقع در چندیگر میباشد و دارای ۱۸۸ کالج وابسته به دانشگاه که در شهرهای هاریانا، هیماچال پرادش و چندیگر واقع شده است می باشد.